Introduksjon

Drift, ettersyn, tilsyn og kontroll av kommunale bygg og anlegg i KKEs portefølje. Bestill servicetjenester

Eiendomsporteføljen er inndelt i 10 roder.

Se komplett rodeoversikt Lukk rodeoversikt

Rode 1

John Nefton Melås – 481 66 162

Gravdalsveien 20 Hvittingfoss skole Hvittingfoss bo- og behandling Hvittingfoss brannstasjon Sentrumsveien 66 Solvangbakken 20-34

Rode 2

Anders Lindem – 481 66 338

Chr IVdes gate 4, Chr IVs gate 6/Nansens gate 7 Efteløt skole Hiortsgate 6, «verdens ende» Kirketorget 3, Kirketorget 4, Kirketorget 6 “Gamle badet” Kongsberg rådhus Krona (service) Myntgata 7, Myntgata 8 Fredheim, Base Møllergata,  Nymoens torg 3, Nymoens torg 5 Peckels gate 4, 8 og 9,  Base Sandsværveien 4 Tømmeråsgården,  Tilfluktsrom – Karschesgate og Bjørneparken

Rode 3

Trond Erik Teksle – 947 98 594

Chr. Sindingsvei 10/12, Kongsberg krisesenter, Raumyr skole, Skinnarberga helsehus, Tislegård bo- og behandling

Rode 4

Tore Traaen – 481 66 172 Brennerigata 16, Brennerigata 29, Garderobebygg Idrettsparken, Skrubbemoen 4 – Hjelpemiddelsentralen, Kongsberg brannstasjon, Skavangertun sykehjem, Tislegård barnehage, Tislegård ungdomsskole

Rode 5

Morten Lillelund – 916 43 907

Jondalen skole, Knut Hamsuns vei, Landstads gate 6A og 6B, Wergelands vei 21, Branntilsyn boliger

Rode 6

Knut Henrik Næsvold – 481 66 152

Cort Adelers gate 25 Glitre I, Cort Adelers gate 29 Glitre II, Idrettsparken barnehage, Madsebakken skole, Langbergs gate 2 og 4, Skavanger skole, Wergelands vei 3, Legevakt og hjemmebaserte tjenester

Rode 7

Tom Ivar Brandbu – 476 70 295

Frogs vei 21, 23, 25, 27, Gamlegrendåsen barnehage, Gamlegrendåsen skole, Løvås barnehage, Mølla, Kongsberg idretts- og svømmehall Kirketorget 2 + 2B, sidebygg Kirketorget 3, Bergseminaret

Rode 8

Geir Helge Svendsen – 481 66 186

Berg skole, Idea barnehage, Kragsgate barnehage, Rekrutten barnehage, Solstad bo- og servicesenter, Venåsløkka barnehage ,Wennersborg skole

Rode 9

Vidar Moen – 481 66 161

Kongsgårdmoen skole, Skrimhallen, Skrim ungdomsskole, Vestsiden ungdomsskole, Lås + IK-bygg

Rode 10

Morten Hauk Jæger – 481 66 187

Base Christies vei, Kampestadlia barnehage, Nymoensenteret – Storgata 31, Olavs gate 44, Prahms gate 17, Raumyrveien 24 Lundeløkka, Raumyrveien 24 Lågen arbeidstjeneste, Base Steens gate, Branntilsyn bolig

Lukk rodeoversikt
Avdelingsleder
Guro Taksrud
Konstituert daglig leder
481 66 080
Fagledere
Roger Elgen
Fagleder bygningsdrift - Rode 1-3-7-8-9-10 Lås og nøkkelkort Sommervedlikehold Brannvern
481 66 156
Arne Torleif Lislelid
Fagleder bygningsdrift - Rode: 2-4-5-6 Bassengansvarlig Vintervedlikehold
481 66 170
Ansvarlige rodeledere
John Nefton Melås
Rodeleder bygningsdrift – Rode 1
481 66 162
Anders Lindem
Rodeleder bygningsdrift – Rode 2
481 66 338
Trond Erik Teksle
Rodeleder bygningsdrift – Rode 3
947 98 594
Tore Traaen
Rodeleder bygningsdrift – Rode 4
481 66 172
Morten Lillelund
Rodeleder bygningsdrift - Rode 5
916 43 907
Knut Henrik Næsvold
Rodeleder bygningsdrift – Rode 6
481 66 152
Tom Ivar Brandbu
Rodeleder bygningsdrift – Rode 7
476 70 295
Geir Helge Svendsen
Rodeleder bygningsdrift – Rode 8
481 66 186
Vidar Moen
Rodeleder bygningsdrift – Rode 9
481 66 161
Morten Hauk Jæger
Rodeleder bygningsdrift - rode 10
481 66187
Kurt Barbala
Hovedansvarlig FDV og servicetjeneste
481 66 159
Geir Espen Eikeland Skistad
Byggdrifter
948 00615
Thomas Johnsen
SD-operatør
907 85 158