Introduksjon

Drift, ettersyn, tilsyn og kontroll av kommunale bygg og anlegg i KKEs portefølje. Bestill servicetjenester

Eiendomsporteføljen er inndelt i 10 roder.

Se komplett rodeoversikt Lukk rodeoversikt

Rode 1

John Nefton Melås – 481 66 162

Gravdalsveien 20
Hvittingfoss skole
Hvittingfoss bo- og behandling
Hvittingfoss brannstasjon
Sentrumsveien 66 Solvangbakken 20-34

Rode 2

Anders Lindem – 481 66 338

Chr IVdes gate 4
Chr IVs gate 6/Nansens gate 7
Efteløt skole
Hiortsgate 6, «verdens ende»
Kirketorget 3, Kirketorget 4, Kirketorget 6 “Gamle badet”
Kongsberg rådhus
Krona (service)
Myntgata 7
Myntgata 8, Fredheim
Møllergata, base
Nymoens torg 3, Nymoens torg 5
Peckels gate 4, 8 og 9
Sandsværveien 4, base
Tilfluktsrom – Karschesgate Tilfluktsrom – Bjørneparken

Rode 3

Trond Erik Teksle – 947 98 594

Chr. Sindingsvei 10/12
Kongsberg krisesenter
Raumyr skole
Skinnarberga helsehus
Tislegård bo- og behandling

Rode 4

Tore Traaen – 481 66 172
Brennerigata 16
Brennerigata 29, Garderobebygg Idrettsparken
Skrubbemoen 4 – Hjelpemiddelsentralen
Kongsberg brannstasjon
Skavangertun sykehjem
Tislegård barnehage
Tislegård ungdomsskole

Rode 5

Morten Lillelund – 916 43 907

Jondalen skole
Knut Hamsuns vei, base
Landstads gate 6A og 6B
Wergelands vei 21

Rode 6

Knut Henrik Næsvold – 481 66 152

Cort Adelers gate 25 Glitre I, Cort Adelers gate 29 Glitre II
Idrettsparken barnehage
Madsebakken skole
Langbergs gate 2 og 4
Skavanger skole
Wergelands vei 3, Legevakt og hjemmebaserte tjenester

Rode 7

Tom Ivar Brandbu – 476 70 295

Frogs vei 21, 23, 25, 27
Gamlegrendåsen barnehage
Gamlegrendåsen skole
Løvås barnehage
Mølla
Kongsberg idretts- og svømmehall
Kirketorget 2 + 2B, sidebygg
Kirketorget 3, Bergseminaret

Rode 8

Geir Helge Svendsen – 481 66 186

Berg skole
Idea barnehage
Kragsgate barnehage
Rekrutten barnehage
Solstad bo- og servicesenter
Venåsløkka barnehage
Wennersborg skole

Rode 9

Vidar Moen – 481 66 161

Kongsgårdmoen skole
Skrimhallen
Skrim ungdomsskole
Vestsiden ungdomsskole
Lås + IK-bygg

Rode 10

Morten Hauk Jæger – 481 66 187

Christies vei, base
Kampestadlia barnehage
Nymoensenteret – Storgata 31
Olavs gate 44, Prahms gate 17
Raumyrveien 24, Lundeløkka
Raumyrveien 24, Lågen arbeidstjeneste
Steens gate, base

 

Lukk rodeoversikt
Avdelingsleder
Guro Taksrud
Avdelingsleder bygningsdrift og renhold
481 66 080
Fagledere
Roger Elgen
Fagleder bygningsdrift - Rode 1-3-7-8-9-10 Lås og nøkkelkort Sommervedlikehold Brannvern
481 66 156
Arne Torleif Lislelid
Fagleder bygningsdrift - Rode: 2-4-5-6 Bassengansvarlig Vintervedlikehold
481 66 170
Ansvarlige rodeledere
John Nefton Melås
Rodeleder bygningsdrift – Rode 1
481 66 162
Anders Lindem
Rodeleder bygningsdrift – Rode 2
481 66 338
Trond Erik Teksle
Rodeleder bygningsdrift – Rode 3
947 98 594
Tore Traaen
Rodeleder bygningsdrift – Rode 4
481 66 172
Morten Lillelund
Rodeleder bygningsdrift - Rode 5
916 43 907
Knut Henrik Næsvold
Rodeleder bygningsdrift – Rode 6
481 66 152
Tom Ivar Brandbu
Rodeleder bygningsdrift – Rode 7
476 70 295
Geir Helge Svendsen
Rodeleder bygningsdrift – Rode 8
481 66 186
Vidar Moen
Rodeleder bygningsdrift – Rode 9
481 66 161
Morten Hauk Jæger
Rodeleder bygningsdrift - rode 10
481 66187
Kurt Barbala
Hovedansvarlig FDV og servicetjeneste
481 66 159
Geir Espen Eikeland Skistad
Byggdrifter lærling
948 00615
Thomas Johnsen
SD-operatør
907 85 158