Introduksjon

Vi skaper trygge bygg for framtiden. Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler Kongsberg kommunes eiendomsmasse. Når kommunen skal bygge, er det vi som er byggherre.

Vår profesjonelle eiendomsforvaltning utvikler kommunens verdier. Våre ansatte bidrar til at du trives og vi er opptatt av at innbyggerne i Kongsberg skal oppleve god kvalitet på kommunenes bygninger.

Eiendomsdirektør
Geir Øystein Andersen
Daglig leder/eiendomsdirektør
32 86 61 00