Introduksjon

· Kjøp, salg og utvikling av hele eiendomsporteføljen
· Oppfølging av leieforhold innen forvaltningsområdene annen eiendom og formålsbygg
· Bestilling og oppfølging av vedlikeholds-og byggutviklingstjenester innen forvaltningsområdene

Ansvarlige
Kirsten Wolff
Eiendomsforvalter formålsbygg Eiendomsutvikler bolig og formålsbygg
481 66 116
Ann-Kristin Salvesen
Eiendomsutvikler/forvalter annen eiendom
32 86 61 00