Introduksjon

· Kjøp, salg og utvikling av hele eiendomsporteføljen
· Oppfølging av leieforhold innen forvaltningsområdene annen eiendom og formålsbygg
· Bestilling og oppfølging av vedlikeholds-og byggutviklingstjenester innen forvaltningsområdene

Ansvarlige
Kirsten Wolff
Eiendomsutvikler/ forvalter formålsbygg
481 66 116
Ann-Kristin Salvesen
Eiendomsutvikler/forvalter annen eiendom
915 52 371