Introduksjon

· Kjøp, salg og utvikling av hele eiendomsporteføljen
· Oppfølging av leieforhold innen forvaltningsområdene annen eiendom og formålsbygg
· Bestilling og oppfølging av vedlikeholds-og byggutviklingstjenester innen forvaltningsområdene

Ansvarlige
Kirsten Wolff
Eiendomsforvalter formålsbygg Eiendomsutvikler bolig
481 66 116
Mia Barlindhaug
Eiendomsutvikler/forvalter annen eiendom
91 14 89 04