Introduksjon

· Regnskap · Fakturering · Budsjett · Budsjettoppfølging

Leder
Hilde Wendler Søia
Økonomisjef
934 17 840
Økonomimedarbeidere
Hege Teigen
Teamleder økonomi
932 20 460
Hilde Bakken Sæta
Regnskapsmedarbeider
924 40094
Shadi Hosseini
Økonomimedarbeider
409 11 858