Introduksjon

· Regnskap
· Fakturering
· Budsjett
· Budsjettoppfølging

Leder
Hilde Wendler Søia
Økonomisjef
934 17 840
Økonomimedarbeidere
Hilde Bakken Sæta
Regnskapsmedarbeider
924 40094
Hege Teigen
Økonomimedarbeider
932 20 460
Shadi Hosseini
Økonomimedarbeider
409 11 858