Introduksjon

· Regnskap
· Fakturering
· Budsjett
· Budsjettoppfølging

Leder
Hilde Wendler Søia
Økonomisjef
934 17 840
Økonomimedarbeidere
Esben Evanger
Økonomimedarbeider
984 12 220