Introduksjon

· Rapportering til styret, eiendomsdirektør og rådmannen
· Strategisk arbeide inn mot ELT (eiendomsdirektørens lederteam)
· Systemansvar xpand

Ansvarlige
Kristoffer Grette
Forvaltningssjef
481 66 125
Hilde Wendler Søia
Konstituert økonomisjef
934 17 840