Introduksjon

· Rapportering til styret, eiendomsdirektør og rådmannen
· Strategisk arbeide inn mot ELT (eiendomsdirektørens lederteam)
· Systemansvar xpand

Ansvarlige
Kristoffer Grette
Forvaltnings- og økonomisjef
481 66 125
Hilde Wendler Søia
Økonomimedarbeider
934 17 840