Introduksjon

· Arkiv og arkivsystem
· Kundesenter
· Lønn og personal
· Styresaker
· Forsikring
· Faciliteringstjenester – Krona, 6. etasje
· Nøkler – bestill
Personalet
Jannike Tranaas
Kontormedarbeider
907 31 832
Danijela Kusturic
Kontormedarbeider
481 661 19