Introduksjon

Enhet produksjon gjennomfører på bestilling følgende oppgaver innenfor kommunens bygg- og eiendomsmasse:

Plan- og utviklingsoppgaver knyttet til nybygg, vedlikehold og byggutviklingstiltak, samt ansvar for enhetens rammeavtaler. Vi gjennomfører nybygg, vedlikehold og byggutviklingstiltak og utfører renhold og bygningsdrift (vaktmestertjenester). I tillegg gjennomfører vi enkeltoppdrag direkte opp mot andre brukere og kommuner.

Enheten består av ca 75 ansatte fordelt på de ulike fagfeltene.

Leder
Brynjar Henriksen
Konstituert eiendomsdirektør
481 66 122