Introduksjon

Enheten leverer stab og støttetjenester til hele KKEs organisasjon.

Vi har ansvaret for forvaltning av alle leieforhold. I tillegg bestiller vi gjennomføring av oppdrag og oppfølging av forpliktelser og avtalte tjenester i leiekontraktene fra enhet produksjon. Vi rapporterer også til styret i KKE og rådmannen i forhold til fremdrift og økonomi når det gjelder bestillingene.

Enheten består av ti ansatte.

Leder
Kristoffer Grette
Forvaltnings- og økonomisjef
481 66 125