Ledige lokaler

Her er våre lokaler som pr tiden er ledige for utleie.
Nymoens torg 5, butikk/kontorlokaler i 1 etg.