Introduksjon

Vi gjennomfører alle nybygg og større ombygginger.

 

Ansvarlige
Kjetil Skillberg
Fagansvarlig nybygg, vedlikehold og bygningsdrift
481 66 112
Sven Arild Lia
Prosjektkonsulent
481 66 181