Introduksjon

Vi gjennomfører alle nybygg og større ombygginger. Ett eksempel er Vestsiden ungdomsskole som står ferdig medio 2019.

Ansvarlige
Kjetil Skillberg
Avdelingsleder prosjekt og nybygg
481 66 112
Sven Arild Lia
Prosjektkonsulent
481 66 181
Hallvard Benum
Energi- og enøkingeniør
481 66 128
Mia Barlindhaug
Trainee nybygg og prosjekt
91 14 89 04