Introduksjon

Vi planlegger redusering og økning i kommunens bygningsmasse og utarbeider vedlikeholds-, enøk-, og byggutviklingsplaner. Dokumenterer inneklima og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold).

 

Personalet
Jan Magne Svalestuen
Avdelingsleder plan- og utvikling
481 66 127
Hallvard Benum
Energi- og enøkingeniør
481 66 128
Erik Wåla
Prosjektmedarbeider
481 66 118