Radon-målinger

1.januar 2011 kom Statens strålevern med nye anbefalte grenseverdier for radon i bygninger. Den nye forskriften sier at det skal iverksettes tiltak for å senke radonnivået i et bygg hvis konsentrasjonen overstiger 100 bq / kb.m. Tidligere har denne grenseverdien ligget på 200 bq /kb.m. Forskriften gjøres gjeldene fra 1.januar 2014.

Tiltakene skal ligge innen rimelighetens grenser når det gjelder kostnader og etter utførte tiltak skal radonnivået ikke overstige 200 bq /kb.m.

Kongsberg kommune er godt igang med målinger og tiltak, og vil ha ferdigstilt dette i løpet av 2013 slik at alle bygg vil ligge under grenseverdiene i den nye forskriften når den trer i kraft januar neste år.

Målingene foretas denne gangen med digitale måleapparater som måler konsentrasjonen av radon i byggets brukstid. Apparatene plasseres i kjeller og 1 etg. med tidsur innstilt for å måle i byggets brukstid. Apparatene skal stå i bygget i ca. 1 uke. Målinger og håndtering av apparater vil bli tatt hånd om av KKEs vaktmestre.

Resultatene av målingene og eventuelle tiltak som skal iverksettes vil publiseres her regelmessig.
Resultat pr 2017.

Resultat vinter 2017/2018

Ved tekniske spørsmål angående målingene kan dere ta kontakt med Hallvard Benum i KKE.

Har dere spørsmål vedrørende radon og helse tar dere kontakt med Inger Kristine Lorås som er kommunens rådgiver innenfor miljørettet helsevern.