Introduksjon

Drift og ettersyn av det daglige renholdet i KKEs portefølje.
Du finner en oversikt over leder, og rodeansvarlige nedenfor.

 

Bygningsmassen er inndelt i to roder. Øst og Vest. For en komplett  oversikt kan du ekspandere dette feltet via knappen nedenfor.

Se komplett rodeoversikt Lukk rodeoversikt

Rode Vest

Jondalen skole (Elite fra 01.10.16)
Skavanger skole
Vestsiden ungdomsskole
Kongsgårdmoen skole
Skrim ungdomsskole
Berg skole (Elite)
Langbergsgate 2 og 4
Kongsberg rådhus
Bergseminaret
Skavanger barnehage
Idrettsparken barnehage
Idrettsparken garderobeanlegg
Venåsløkka barnehage
Kragsgate barnehage
Rekrutten barnehage (Elite)
Kongsberg brannstasjon
SKrimhallen
Solstad bo- og servicesenter
Bakken gård
Peckelsgate 4 og 9
Skavangertun alders og sykehjem
Wennersborg skole

Rode Øst

Madsebakken skole
Gamlegrendåsen skole
Gamlegrendåsen barnehage
Tislegård ungdomsskole (Elite)
Tislegård barnehage
Raumyr skole
Lundeløkka avlastning
Skrubbmoen 4
Helsestasjonene
Tislegård bo og behandling
Krisesenteret
Skinnarberga helsehus
Vibehaugen barnehage
Lågen arbeidstjenester
Dyrmyrskogen teknisk
Landsgate 6A-6B
Glitre 1-2 fellesareal
Efteløt skole (Elite)
Hvittingfoss barnehage
Hvittingfoss bo og behandling
Hvittingfoss brannstasjon
Hvittingfoss bibliotek
Wergelands vei 21
Nymoensenteret

Lukk rodeoversikt
Ansvarlige
Guro Taksrud
Avdelingsleder bygningsdrift og renhold
481 66 080
Sandra Subotic
Fagleder renholdsdrift – Øst
481 66 144
Lise Rørås Berg
Fagleder renholdsdrift – Vest
481 66 151