Styret

Foretaket har et eget styre som rapporterer til kommunestyret (foretakets eier). Styret ansetter foretakets daglige leder.

Styret består av:

Styreleder: Kjell Gunnar Hoff
Nestleder: Jørn Longva
Styremedlemmer: Eldbjørg Løwer, Ingeborg Sivertsen og Roar Flaathen
Ansattrepresentanter: Kurt Barbala og Susan Ingrid Villaroel

Oversikt over styremøter og styresaker 
Alle møter avholdes i Krona, Hasbergsvei 36, 6 etg. Møtestart kl. 15:30.

Styret i Kongsberg kommunale eiendom KF avholder i dag et ekstraordinært styremøte.
Tidspunkt: 10.09.2020, Kl 16.00  –   Sted: Krona, Kongsberg   –   Møtelokale: Breistul I & II
Sak som behandles: Fredheimprosjektet
Møte er lukket med henvisning til koml. § 11-5.3

KKEs vedtekter (vedtatt av kommunestyret) bestemmer hvilke oppgaver foretaket skal arbeide med. Styret har utarbeidet en egen styreinstruks.

Eiendomsdirektør
Ragnar Slaastad Studsrød
Daglig leder/Eiendomsdirektør
95189523