Introduksjon

Vi gjennomfører alle vedlikeholds- og byggutviklingstiltak.

 

Formålsbygg
Kjetil Skillberg
Avdelingsleder prosjekt og nybygg
481 66 112
Gunnar Skullestad
Prosjektmedarbeider
481 66 182
Shadi Hosseini
Økonomimedarbeider
409 11 858
Sølvi Reinholdtsen Aasheim
Prosjektmedarbeider
481 661 74
Bolig og annen eiendom
Anders Cravach Andersen
Fagarbeider
481 66 166
Jan Roger Hvammen
Prosjektmedarbeider
481 66 188