Introduksjon

Vi gjennomfører alle vedlikeholds- og byggutviklingstiltak.  

Formålsbygg
Kjetil Skillberg
Avdelingsleder prosjekt og nybygg
481 66 112
Gunnar Skullestad
Prosjektmedarbeider
481 66 182
Sølvi Reinholdtsen Aasheim
Prosjektmedarbeider
907 90 211
Rita Khatib
Prosjektmedarbeider
902 16 142
Erik Wåla
Prosjektmedarbeider
481 66 118
Bolig og annen eiendom
Anders Cravach Andersen
Fagarbeider
481 66 166
Jan Roger Hvammen
Prosjektmedarbeider
481 66 188