KKE har skiftet fagsystem. Der du tidligere har logget deg inn for å gjøre servicebestillinger så må du nå registrere deg i ny systemløsning. Er du bruker av IK-bygg kan logge deg rett inn, hvis ikke må du først velge "ny bruker" for å registrere deg.

Bestillinger gjøres på samme måte som tidligere. Husk å legge inn navn, tlf og profilnr i ett av feltene.

Inne på nettsidene vil du finne en fane "ressurser" helt til høyre i bildet. Der kan du søke opp det du lurer på. Den nye løsningen vil gi deg tilgang til mer informasjon enn tidligere. Nå vil du få oversikt over bestillinger, dokumentarkiv, finne tegninger og bygningsinformasjon.