Introduksjon

Drift, ettersyn, tilsyn og kontroll av kommunale bygg og anlegg i KKEs portefølje.

Eiendomsporteføljen er inndelt i 9 roder.

Se komplett rodeoversikt Lukk rodeoversikt

Rode 1

John Nefton Melås – 481 66 162

Hvittingfoss skole og helsestasjon, Hvittingfoss bo- og behandling, Hvittingfoss brannstasjon, Sentrumsveien 66 fellesarealer

Rode 2

Anders Lindem – 481 66 338

Chr IVs gate 6/Nansens gate 7, Efteløt skole, Hiortsgate 6, «verdens ende», Folkekjøkkengården, Kongsberg rådhus, Myntgata 7 fellesarealer, Base Møllergata,  Nymoens torg 3, Peckels gate 4, 8 og 9,  Base Sandsværveien 4 Tømmeråsgården,  Tilfluktsrom – Karschesgate og Bjørneparken, Service: Krona, Kirkens bymisjon, Karshuset, Kirketorget 2.

Rode 3

Geir Ivar Moen – 910 06 294

Chr. Sindingsvei 10/12, Raumyr skole, Lundeløkka, Lågen arbeidstjenester, Kampestadlia barnehage, Sidensvansen 10, Personalbase Steensgate 2

Rode 4

Tore Traaen – 481 66 172

Personalbase Brennerigata, Garderobebygg Idrettsparken, Kongsberg brannstasjon, Skavangertun sykehjem, Tislegård barnehage, Tislegård ungdomsskole

Rode 5

Morten Lillelund – 916 43 907

Jondalen skole, Knut Hamsuns vei base, Landstads gate 6A og 6B fellesarealer, Wergelands vei 21, Tislegård sykehjem, Skinnarberga helsehus, Krags gate barnehage, Nymoen, Hjelpemiddelsentralen (skrubbemoen 4)

 

Rode 6

Knut Henrik Næsvold – 481 66 152

Cort Adelers gate 25 Glitre I, Cort Adelers gate 29 Glitre II, Idrettsparken barnehage, Madsebakken skole, Langbergs gate 2 og 4 fellesarealer, Skavanger skole, Legevakt og hjemmebaserte tjenester, Kongsberg Idretts- og svømmehall

Rode 7

Tom Ivar Brandbu – 476 70 295

Gamlegrendåsen barnehage, Gamlegrendåsen skole, Løvås barnehage, Energimølla, Kirketorget 4+6, Fredheim, Edvardsløkka

Rode 8

Geir Helge Svendsen – 481 66 186

Berg skole, Idea barnehage, Rekrutten barnehage, Solstad bo- og servicesenter, Bakken gård, Venåsløkka barnehage, Wennersborg skole, Krisesenteret

Rode 9

Vidar Moen – 481 66 161

Kongsgårdmoen skole, Skrimhallen, Skrim ungdomsskole, Vestsiden ungdomsskole, Lås

 

Lukk rodeoversikt
Avdelingsleder
Guro Taksrud
Seksjonsleder Drift og vedlikehold
481 66080
Fagledere
Roger Elgen
Fagleder Drift og vedlikehold - Lås og nøkkelkort Sommervedlikehold Nødstrøm
481 66 156
Arne Torleif Lislelid
Fagleder Drift og vedlikehold Bassengansvarlig Vintervedlikehold
481 66 170
Linn Narverud
Fagleder Drift og vedlikehold Anskaffelser og rammeavtaler Vedlikeholdsplanlegging Serviceavtaler
970 11 087
Ansvarlige rodeledere
Kurt Barbala
Hovedansvarlig FDV og servicetjeneste
481 66 159
Trond Erik Teksle
SD-operatør
947 98 594
John Nefton Melås
Drift formålsbygg
481 66 162
Anders Lindem
Drift formålsbygg
481 66 338
Geir Ivar Moen
Drift formålsbygg
910 06294
Tore Traaen
Drift formålsbygg
481 66 172
Morten Lillelund
Drift formålsbygg
916 43 907
Knut Henrik Næsvold
Drift formålsbygg
481 66 152
Tom Ivar Brandbu
Drift formålsbygg
476 70 295
Geir Helge Svendsen
Drift formålsbygg
481 66 186
Vidar Moen
Drift formålsbygg
481 66 161
Morten Hauk Jæger
Drift bolig
481 66187
Jan Roger Hvammen
Drift bolig
481 66 188
Jan Bastiansen
Drift bolig
902 66328
Sondre Lind Madsen
Drift bolig
905 36231