Introduksjon

Drift, ettersyn, tilsyn og kontroll av kommunale bygg og anlegg i KKEs portefølje. Bestill servicetjenester

Eiendomsporteføljen er inndelt i 10 roder.

Se komplett rodeoversikt Lukk rodeoversikt

Rode 1

John Nefton Melås – 481 66 162

Gravdalsveien 20 Hvittingfoss skole Hvittingfoss bo- og behandling Hvittingfoss brannstasjon Sentrumsveien 66 Solvangbakken 20-34

Rode 2

Anders Lindem – 481 66 338

Chr IVdes gate 4, Chr IVs gate 6/Nansens gate 7 Efteløt skole Hiortsgate 6, «verdens ende» Kirketorget 3, Kirketorget 4, Kirketorget 6 “Gamle badet” Kongsberg rådhus Krona (service) Myntgata 7, Myntgata 8 Fredheim, Base Møllergata,  Nymoens torg 3, Nymoens torg 5 Peckels gate 4, 8 og 9,  Base Sandsværveien 4 Tømmeråsgården,  Tilfluktsrom – Karschesgate og Bjørneparken

Rode 3

Trond Erik Teksle – 947 98 594

Chr. Sindingsvei 10/12, Kongsberg krisesenter, Raumyr skole, Skinnarberga helsehus, Tislegård bo- og behandling

Rode 4

Tore Traaen – 481 66 172 Brennerigata 16, Brennerigata 29, Garderobebygg Idrettsparken, Skrubbemoen 4 – Hjelpemiddelsentralen, Kongsberg brannstasjon, Skavangertun sykehjem, Tislegård barnehage, Tislegård ungdomsskole

Rode 5

Morten Lillelund – 916 43 907

Jondalen skole, Knut Hamsuns vei, Landstads gate 6A og 6B, Wergelands vei 21, Branntilsyn boliger

Rode 6

Knut Henrik Næsvold – 481 66 152

Cort Adelers gate 25 Glitre I, Cort Adelers gate 29 Glitre II, Idrettsparken barnehage, Madsebakken skole, Langbergs gate 2 og 4, Skavanger skole, Wergelands vei 3, Legevakt og hjemmebaserte tjenester

Rode 7

Tom Ivar Brandbu – 476 70 295

Frogs vei 21, 23, 25, 27, Gamlegrendåsen barnehage, Gamlegrendåsen skole, Løvås barnehage, Mølla, Kongsberg idretts- og svømmehall Kirketorget 2 + 2B, sidebygg Kirketorget 3, Bergseminaret

Rode 8

Geir Helge Svendsen – 481 66 186

Berg skole, Idea barnehage, Kragsgate barnehage, Rekrutten barnehage, Solstad bo- og servicesenter, Venåsløkka barnehage ,Wennersborg skole

Rode 9

Vidar Moen – 481 66 161

Kongsgårdmoen skole, Skrimhallen, Skrim ungdomsskole, Vestsiden ungdomsskole, Lås + IK-bygg

Rode 10

Morten Hauk Jæger – 481 66 187

Base Christies vei, Kampestadlia barnehage, Nymoensenteret – Storgata 31, Olavs gate 44, Prahms gate 17, Raumyrveien 24 Lundeløkka, Raumyrveien 24 Lågen arbeidstjeneste, Base Steens gate, Branntilsyn bolig

Lukk rodeoversikt
Avdelingsleder
Fagledere
Roger Elgen
Fagleder bygningsdrift - Rode 1-3-7-8-9-10 Lås og nøkkelkort Sommervedlikehold Brannvern
481 66 156
Arne Torleif Lislelid
Fagleder bygningsdrift - Rode: 2-4-5-6 Bassengansvarlig Vintervedlikehold
481 66 170
Ansvarlige rodeledere
John Nefton Melås
Rodeleder bygningsdrift – Rode 1
481 66 162
Anders Lindem
Rodeleder bygningsdrift – Rode 2
481 66 338
Trond Erik Teksle
Rodeleder bygningsdrift – Rode 3
947 98 594
Tore Traaen
Rodeleder bygningsdrift – Rode 4
481 66 172
Morten Lillelund
Rodeleder bygningsdrift - Rode 5
916 43 907
Knut Henrik Næsvold
Rodeleder bygningsdrift – Rode 6
481 66 152
Tom Ivar Brandbu
Rodeleder bygningsdrift – Rode 7
476 70 295
Geir Helge Svendsen
Rodeleder bygningsdrift – Rode 8
481 66 186
Vidar Moen
Rodeleder bygningsdrift – Rode 9
481 66 161
Morten Hauk Jæger
Rodeleder bygningsdrift - rode 10
481 66187
Kurt Barbala
Hovedansvarlig FDV og servicetjeneste
481 66 159
Geir Espen Eikeland Skistad
Byggdrifter
948 00615
Thomas Johnsen
SD-operatør
907 85 158