Introduksjon
  • Kjøp, salg og utvikling av hele eiendomsporteføljen
  • Oppfølging av leieforhold innen forvaltningsområdene annen eiendom og formålsbygg
  • Bestilling og oppfølging av vedlikeholds-og byggutviklingstjenester innen forvaltningsområdene
  • Planlegging av redusering og økning i kommunens bygningsmasse
  • Utarbeide vedlikeholds- og byggutviklingsplaner
Ansvarlige
Mia Barlindhaug
Eiendomsforvalter formålsbygg
417 69 197
Jørn Schia
Eiendomsforvalter/utvikler
95 46 69 91