Introduksjon
  • Kjøp, salg og utvikling av hele eiendomsporteføljen
  • Oppfølging av leieforhold innen forvaltningsområdene annen eiendom og formålsbygg
  • Bestilling og oppfølging av vedlikeholds-og byggutviklingstjenester innen forvaltningsområdene 
  • Planlegging av redusering og økning i kommunens bygningsmasse
  • Utarbeide vedlikeholds- og byggutviklingsplaner
Ansvarlige
Martin Vågåsar
Eiendomsutvikler- og forvalter
917 58 465
Morten Gulbrandsen
Fagleder plan- og utvikling
977 000 84
Mia Barlindhaug
Eiendomsforvalter formålsbygg Eiendomsutvikler bolig
417 69 197