Introduksjon

· Regnskap · Fakturering · Budsjett · Budsjettoppfølging

Leder
Hilde Wendler Søia
Økonomisjef
934 17 840
Økonomimedarbeidere
Hege Teigen
Teamleder økonomi
932 20 460
Hilde Bakken Sæta
Regnskapsmedarbeider
924 40094
Karen Magny Haugen Solheim
Økonomimedarbeider
986 94 361