Enklere å leie kommunale lokaler

Noen av kommunens formålsbygg kan på kveldstid og i helger leies ut til aktiviteter som lag og foreninger driver. Kulturtjenesten i kommunen leier av eiendomsforetaket en rekke lokaler i formålsbyggene som de så videreutleier til lag og foreninger.

Booking av lokaler

Kontakt: booking-kultur@kongsberg.kommune.no
Kontaktperson: Annette Skogmo, tlf. 32 73 27 46.