Introduksjon

Du møter oss på sentralbord eller når du kommer på besøk i vårt kontor på Krona.

Vi har nøkkelutlevering etter avtale med forvaltning eller prosjektavdelingen. Velkommen!

· Arkiv og arkivsystem · Styresaker · Forsikring

Personalet
Jannike Tranaas
Stab, teamleder
907 31 832
Lise Rørås Berg
Stab og drift internkontroll
481 66 151
Gina Elisabeth S. Simensen
Stab
91008692