Introduksjon

Enheten leverer stab og støttetjenester til hele KKEs organisasjon.

Vi har ansvaret for forvaltning av alle leieforhold. I tillegg bestiller vi gjennomføring av oppdrag og oppfølging av forpliktelser og avtalte tjenester i leiekontraktene fra enhet produksjon. Vi rapporterer også til styret i KKE og rådmannen i forhold til fremdrift og økonomi når det gjelder bestillingene.

Enheten består av 6 ansatte.

Leder
Britt Svendsen
Seksjonsleder forvaltning
984 26 092