Introduksjon

Vi gjennomfører alle nybygg og større ombygginger. Ett eksempel er Vestsiden ungdomsskole som står ferdig medio 2019.

Ansvarlige
Kjetil Skillberg
Prosjektansvarlig
481 66 112
Sven Arild Lia
Prosjektansvarlig
481 66 181
Trygve Rhodén
Prosjektansvarlig
416 02 003
Morten Gulbrandsen
Prosjektansvarlig
977 000 84