Introduksjon

Drift og ettersyn av det daglige renholdet i KKEs portefølje. Du finner en oversikt over leder, og rodeansvarlige nedenfor.

Bygningsmassen er inndelt i 3 roder. For en komplett  oversikt kan du ekspandere dette feltet via knappen nedenfor.

Se komplett rodeoversikt Lukk rodeoversikt

Rode 1

Cort Adelers gate 25, Glitre I
Cort Adelers gate 29, Glitre II
Efteløt skole
Frogs vei 21, 23, 25 & 27
Gamlegrendåsen skole
Hvittingfoss bo- og behandling
Hvittingfoss brannstasjon
Hvittingfoss skole
Kampestadlia barnehage
Laagen arbeidstjenester
Møllebakken 7, Ohana
Raumyr skole
Raumyrveien 24, Lundeløkka
Sentrumsveien 66, hjemmetjenesten
Sentrumsveien 66, omsorgsboliger
Skinnarberga Helsehus
Storgata 31, Nymoensenteret
Tislegård ungdomsskole
Venåsløkka barnehage

 

 

 

Rode 3

Berg skole
Chr IV des gate 6, Helsestasjon
Gladbak 14, Kongsberg Idretts- og svømmehall
Kirketorget 1, Fagforbundet
Kirketorget 3, Bergseminaret
Kongsberg brannstasjonen
Kongsberg rådhuset
Kongsgårdsmoen skole
Kragsgate barnehage
Myntgata 8, Fredheim
Peckels gate 4
Peckels gate 9
Rekrutten barnehage
Skrim ungdomsskole
Skrubbmoen 4, Hjelpemiddelsentralen
Tislegård barnehage
Wennersborg skole
Wergeladsvei 3, Legevakt og base HO
Wergeladsvei 3, Luftveisklinikken

Rode 2

Gamlegrendåsen barnehage
Idrettsparken barnehage
Idrettsparken garderobeanlegg
Jondalen barnehage
Jondalen skole
Landbergsgate 2, Mestringssenteret
Landstads gate 6A
Landstads gate 6B
Landstads gate 16, Krisesenteret
Langbergs gate 4, Kragsgate bofellesskap
Lågendalsveien 70-72, Bakken gård
Madsebakken skole
Myntgata 7
Numedalsveien 108
Sidensvansen 10 (Gamle Skavanger barnehage)
Skavanger skole
Solstad bo- og behandlingssenter
Tislegård bo- og behandlingssenter
Vestsiden ungdomsskole
Withs gate 13, Dyrmyr, tekniske tjenester

Lukk rodeoversikt
Ansvarlige
Jurgita Buziene
Seksjonsleder renhold
911 29847
Sandra Subotic
Fagleder renholdsdrift – Rode 1
481 66 144
Orinta Buzaite Levendauskiene
Fagleder renholdsdrift – Rode 2
481 08 795
Susan Ingrid Villarroel Quezada
Fagleder renholdsdrift – Rode 3
480 59 717