Introduksjon

Kommunal bolig
KKE forvalter leieforhold for de som har behov for kommunal bolig. Etter å ha mottatt vedtak fra Tjeneste- og utviklingsavdelingen / Integreringsseksjonen henvises du til å ta kontakt med oss for å inngå leiekontrakt. Hos oss vil du også få nærmere opplysninger om boligen; beliggenhet og størrelse, når du kan flytte inn, leiepris og andre praktiske opplysninger.

Vær oppmerksom på
I et kommunalt leieforhold kreves depositum / husleiegaranti tilsvarende 6 måneders husleie. I noen av omsorgsboligene er det krav om betaling av innlån på minimum kr 250.000,- / 350.000,-. Nærmere informasjon om dette vil du få før du eventuelt inngår leiekontrakt.

Bostøtte
Alle som leier kommunal bolig kan søke om statlig bostøtte. Det er Husbanken som fatter eventuelle vedtak, men Kongsberg kommune behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. Se nærmere informasjon på følgende link: Bostøtte

Er du leietaker hos oss?
Dersom du har spørsmål eller reklamasjoner i et leieforhold hos oss, ber vi om at du kontakter en av våre boligkonsulenter direkte.

Personvernerklæring

Ansvarlige
Elin Stupar
Eiendomsutvikler bolig, teamleder
922 24446
Danijela Kusturic
Boligkonsulent
481 661 19
Therese Haugerud
Boligkonsulent
481 66110