Introduksjon

Vi gjennomfører alle vedlikeholds- og byggutviklingstiltak.

Formålsbygg
Guro Taksrud
Seksjonsleder Drift og vedlikehold
481 66080
Sølvi Reinholdtsen Aasheim
Prosjektmedarbeider
907 90 211
Rita Khatib
Prosjektmedarbeider
902 16 142
Erik Wåla
Prosjektmedarbeider
481 66 118
Shadi Hosseini
Økonomimedarbeider
409 11 858
Hallvard Benum
Energi- og enøkingeniør
481 66 128
Bolig og annen eiendom